Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Бабелюк Оксана Андріївна,
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
Коляса Олена Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і перекладознавства, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Александрук Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрейчук Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Львівський національний університет імені Івана Франка

Архангельська Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Оломоуц, Чеська Республіка)

Бистров Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Бігунова Наталя Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Бялик Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вікторія Альберт (Viktória Albert), доктор філософії (лінгвістика), професор, кафедра англійської мови та літератури, Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (Будапешт, Угорщина)

Гайдук Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, ад’юнкт, Природничо-гуманітарний університет в м. Сєдльце (Сєдльце, Польща)

Іванченко Марія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Калита Алла Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Козлова Тетяна Олегівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет

Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Марчишина Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Львівський національний університет

Мелько Христина Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця, Київський національний лінгвістичний університет

Осовська Ірина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Пальчевська Олександра Святославівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Приходченко Олександра Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, Запорізький національний університет

Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології, факультет іноземної філології, Запорізький національний університет

Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Смаглій Валерія Михайлівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри «Філологія», Одеський національний морський університет

Строченко Леся Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Тищенко Олег Володимирович, доктор філологічних наук, професор, Завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Яхонтова Тетяна Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедра іноземних мов для природничих факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка