Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Довідка про автора

Дані, що подаються у довідці про автора (заповнюється за посиланням):

  1. прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів);
  2. відомості про наукового керівника надаються у разі відсутності наукового ступеня;
  3. місце роботи або навчання, науковий ступінь, вчене звання, посада;
  4. контактний телефон;
  5. E-mail;
  6. поштова адреса.